555000

Colorful 8GB 3200 Colorfire

Trong kho

Colorful 8GB 3200 Colorfire

GIÁ THAM KHẢO. GIÁ THỰC TẾ CÓ THỂ CHÊNH LỆCH

555.000 

Colorful 8GB 3200 Colorfire

555.000 

Ngày cập nhật: 03/07/2024

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự