2150000

Colorful GTX 1060 6GB Cũ

Trong kho

Colorful GTX 1060 6GB Cũ

2.150.000 

Colorful GTX 1060 6GB Cũ

2.150.000 

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự