5010000

Colorful RTX 3050 6GB NB DUO

Trong kho

Colorful RTX 3050 6GB NB DUO

5.010.000 

Colorful RTX 3050 6GB NB DUO

5.010.000 

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự