560000

CPU INTEL XEON-2680V4

Trong kho

CPU INTEL XEON-2680V4

560.000 

CPU INTEL XEON-2680V4

560.000 

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự