3570000

VGA GALAX GTX 1650 4GB EX PLUS

Trong kho

VGA GALAX GTX 1650 4GB EX PLUS

3.570.000 

VGA GALAX GTX 1650 4GB EX PLUS

3.570.000 

Ngày cập nhật: 18/02/2024

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự