9770000

Intel Core I7-13700K

Trong kho

Intel Core I7-13700K

9.770.000 

Intel Core I7-13700K

9.770.000 

Ngày cập nhật: 18/02/2024

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự