350000

INTEL XEON 1220V3 CŨ

Trong kho

INTEL XEON 1220V3 CŨ

350.000 

INTEL XEON 1220V3 CŨ

350.000 

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự