7440000

VGA COLORFUL RTX 3060 12GB 2 FAN

Trong kho

VGA COLORFUL RTX 3060 12GB 2 FAN

7.440.000 

VGA COLORFUL RTX 3060 12GB 2 FAN

7.440.000 

Ngày cập nhật: 18/02/2024

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự