7850000

VGA COLORFUL RTX 4060 8GB NB EX

Trong kho

VGA COLORFUL RTX 4060 8GB NB EX

7.850.000 

VGA COLORFUL RTX 4060 8GB NB EX

7.850.000 

Ngày cập nhật: 18/02/2024

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự