4940000

VGA OCPC GTX 1660TI 6GB

Trong kho

VGA OCPC GTX 1660TI 6GB

4.940.000 

VGA OCPC GTX 1660TI 6GB

4.940.000 

Ngày cập nhật: 18/02/2024

Sản phẩm tượng tự

Thông tin sản phẩm

Xem thêm thông tin Ẩn bớt thông tin

Sản phẩm tương tự